Điều kiện và đối tượng được mua nhà ở xã hội

Thị trường bất động sản Nha Trang hiện đang phát triển sôi động ở phân khúc nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, có 1 nghịch lý là phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp lại khan hiếm khá trầm trọng, trong khi thị trường của phân khúc này luôn luôn trong tình trạng “cầu lớn hơn cung”.

Vậy đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ?

1- Người có công với cách mạng theo quy định của nhà nước.

2- Các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng VTND hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người đang làm công tác cơ yếu nhưng không phải là quân nhân hưởng các chế độ, chính sách như với quân nhân theo quy định của pháp luật.

4- Công nhân, người lao động làm việc ở khu công nghiệp hay cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tếhoặc khu chế xuất, khu công nghệ cao,  cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của các ngành, nghề.

PH Nha Trang

Dự án NOWXXH: Căn hộ P.H Nha Trang

5- Người có thu nhập thấp, người thuộc diện nghèo tại khu vực đô thị.

6- Đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật trong chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi mà độc thân, hay cô đơn không nơi nương tựa.

7- Đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê

8- Học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề , trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

9- Hộ gia đình, các cá nhân đang thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất hoặc nhà tái định cư.

Điều kiện mua nhà ở xã hội:

 

Thứ nhất, chưa có nhà thuộc sở hữu của mình hoặc đang có nhà thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích trong hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người hoặc là nhà tạm bợ, hư hỏng, dột nát chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà, đất dưới mọi hình thức.

Thứ hai, trường hợp mua nhà phải có hộ khẩu thường trú hay đăng ký tạm trú nhưng đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển căn hộ – nhà ở xã hội.

Thứ ba, trường hợp thuê mua nhà phải thanh toán lần đầu  20% giá trị của nhà và giá trị còn lại theo như Hợp đồng đã ký kết.

Thứ tư, người thu nhập thấp chính là người không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định thuế thu nhập cá nhân; người thuộc  hộ gia đình nghèo là đối tượng nằm trong chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội cũng phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường hay thị trấn nơi mình cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được cho thuê.

 

………….

Xem thêm thông tin bất động sản nổi bật khác:

Chung cư Mipec Highrise