Đơn giá chi tiết xây dựng công trình đầy đủ

Đơn giá chi tiết xây dựng công trình đầy đủ được xác định theo các bước như trên đối với các thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công; Ngoài ra còn bao gồm các thành phần chi phí như chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế theo quy định. Trong đó:

a) Chi phí trực tiếp khác (thường gọi là trực tiếp phí khác)
Chi phí trực tiếp khác (hay còn gọi là trực tiếp phí khác) là những chi phí phục vụ trực tiếp cho công trình nhưng không định mức và lường trước được, gồm:
– Chi phí vận chuyển và di chuyển vật liệu, kết cấu, bán thành phẩm trong trường hợp mặt bằng chật hẹp nên phải xếp vật liệu vượt cự ly vận chuyển đã quy định (chân công trình);
– Chi phí về điện, nước, sức gió, hơi nước dùng cho thi công và điện thắp sáng dùng cho thi công ban đêm;
– Chi phí về việc chuẩn bị sân bãi để vật liệu, chuẩn bị mặt bằng;
– Phí tổn về đào hố tôi vôi và hàng rào ngăn hố vôi (nếu có);
– Chi phí vét bùn, tát nước, đóng ván văng hố móng… trong trường hợp mưa lũ hoặc thi công có mạch nước ngầm.
Ghi chú:
– Các công trình công nghiệp và dân dụng loại lớn, trực tiếp phí khác còn có thêm phí tổn cầu thang lên giàn giáo;
– Chi phí trực tiếp khác không gồm: Xây dựng các công trình loại lớn; phí tổn về sử dụng điện nước sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và bộ máy hoạt động của công trường hoặc cho việc bảo vệ công trường (các chi phí này đã được tính trong phụ phí thi công hoặc chi phí sử dụng máy);
– Chi phí trực tiếp khác không gồm chi phí vận chuyển vật liệu ngoài cự ly vận chuyển đã quy định do nhà thầu gây ra…

b) Chi phí chung
Chi phí chung là những chi phí phục vụ cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công và một số chi phí khác (ngoài chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công nêu trên), bao gồm:

* Chi phí quản lý của doanh nghiệp và chi phí điều hành sản xuất tại công trường:
Chi phí quản lý hành chính là các chi phí phục vụ cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, gồm:
– Tiền lương chính của cán bộ, nhân viên từ ban giám đốc tới các phòng ban nghiệp vụ (kể cả thủ kho, bảo vệ, y tế..
– Lương phụ và phụ cấp lương của bộ máy gián tiếp.
– Tiền thuốc và tiền bồi dưỡng khi ốm đau điều trị tại trạm xá công trường và tiền xe, cáng người đi bệnh viện. Chi về dụng cụ y tế, vệ sinh tại trạm xá công trường. Chi về vệ sinh phụ nữ cho cán bộ, công nhân viên thuộc bộ máy gián tiếp.
– Chi về ánh sáng, điện nước làm việc và sinh hoạt, nước uống theo chế độ.
– Công tác phí; Giao thông phí; Hành chính phí; Bưu phí; Nghiệp vụ phí.
– Khấu hao và sửa chữa lớn các tài sản cố định của bộ máy quản lý; Phân bổ giá trị vật rẻ tiền mau hỏng dùng cho bộ máy gián tiếp.
– Chi vể tiếp khách thông thường.
Ghi chú: Các khoản chi thuộc về bảo hiểm xã hội chiếm 15% quỹ lương, chi phí bảo hiểm y tế chiếm 2% quỹ lương và chi phí trích nộp công đoàn chiếm 2% quỹ lương.

* Chi phí phục vụ công nhân trực tiếp thi công
Chi phí phục vụ công nhân trực tiếp thi công là những khoản chi phí nhằm bảo đảm mức sinh hoạt của công nhân theo chế độ hiện hành, ngoài các khoản đã chi cho công nhân trực tiếp thi công tại khoản 1.2, gồm:
– Tiền thuốc và tiền bồi dưỡng khi ốm đau điểu trị tại trạm xá công trường (kể cả tiền thuốc, tiền bồi dưỡng khi ốm đau khi điều trị ngoại trú theo đơn của bệnh viện), chi phí phòng bệnh của công trường và tiền xe, cáng người đi bệnh viện. Chi về vệ sinh phụ nữ cho công nhân viên trực tiếp thi công.
– Chi về ánh sáng, điện nước làm việc và sinh hoạt, nước uống theo tiêu chuẩn hiện hành. Phân bổ giá trị các dụng cụ sinh hoạt như: giường, trang bị cá nhân.
– Tại các công trường có cả lao động thủ công và xe máy thi công, còn có thêm các khoản trên cho công nhân điều khiển máy thi công.

Ghi chú:
+ Tiền lương phụ của công nhân (đã tính vào đơn giá) như: Lương những ngày nghỉ theo chế độ hiện hành, nghỉ lễ, tết, hội họp ngắn ngày, nghỉ mưa từ vài giờ đến 1 ngày; Phụ cấp lưu động, phụ cấp tổ trưởng, phụ cấp thâm niên (nếu có), phụ cấp cho nữ công nhân viên (lương giờ cho con bú, nghỉ đi khám phụ khoa, thăm thai); Tại những công trường có sử dụng nhân công thuê mướn hoặc nhân công nghĩa vụ thì không có chi về nghỉ phép nãm và luyện tập quân sự. Lương những ngày mưa lớn, bão lụt được ghi vào mục thiệt hại do thiên tai.
+ Các khoản chi thuộc về bảo hiểm xã hội, chi phí bảo hiểm y tế chiếm 17% quỹ lương và chi phí trích nộp công đoàn chiếm 2% quỹ lương.
* Chi phí phục vụ thi công tại công trường
Chi phí phục vụ thi công là những chi phí cần thiết để phục vụ cho quá trình thi công xây lắp, gồm:
– Khấu hao và chi phí sửa chữa các tài sản cố định thi công;
– Chi phí xác định tim, cốt, mốc, theo dõi dộ lún, trắc đạc phục vụ trong quá trình thi công.
– Chi về lán trại loại nhỏ ở hiện trường.
– Chi về mô hlnh hướng dẫn thi công, thí nghiệm vật liệu, thử đất, đo đạc nhỏ phục vụ thi công.
– Chi về bảo quản kho tàng vật liệu, kể cả dụng cụ cân, đong, đo, đếm.
– Công trường lắp máy, có thêm khoản chi chạy thử máy không tải để đơn vị thi công xác định chất lượng công tác lắp máy. Các khoản chi chạy thử máy có tải, sản xuất thử không ghi trong mục này.
– Công trường xây dựng hầm lò than, được tính thêm các khoản: Chi bồi dưỡng hiện vật, bồi dưỡng ca ba, chi về tắm nước nóng cho công nhân đi lò theo chế độ hiện hành; Chi về điện thông gió, nước phục vụ thi công.

Ghi chú:
+ Phân bổ giá trị và chi phí sửa chữa các công cụ thi công thông thường (những công cụ thi công chưa đạt tiêu chuẩn tài sản cô’ định) đã tính vào đơn giá như: xẻng, cuốc, quang, ky sọt, xô đựng vật liệu, dao xây, bay, bàn xoa…; Cưa, tràng, đục, kìm, cờ lê, mỏ lết, con lăn, đòn bẩy…; Máng trượt, xe cải tiến, xe cút kít…
+ Phân bổ chi phí về dụng cụ an toàn lao động đã tính vào đơn giá như: Găng tay, úng, quần áo bảo hộ, dây an toàn, kính bảo hộ, mũ cứng, quần áo lặn và các phương tiện đi kèm trong thi công…
* Chi phí gián tiếp khác
Chi phí gián tiếp khác là các chi phí gián tiếp loại nhỏ ngoài các khoản đã hạch toán trên đây, gồm:
– Chi bảo vệ công trường, chi phòng chống bão lụt, chống cháy, kể cả dụng cụ, phương tiện;
– Chi tuyến mộ nhỏ, di chuyển nhỏ, cho thôi việc trong các trường hợp lẻ tẻ;
– Chi vể kiếm kê định kỳ;
– Chi về sửa chữa nhỏ doanh trại, đường sá, cống rãnh, điện nước, chi đặt thêm một, vài bóng đèn điện, vòi nước;
– Chi phí hỗ trợ việc đào tạo cán bộ quản lý và bồi dưỡng nâng cao tay nghề;
– Chi phí luyện tập quân sự cho dân quân tự vệ theo nghĩa vụ hàng năm;
– Chi về giáo dục, động viên chính trị, sơ, tổng kết, tuyên truyền, khánh tiết nhằm mục đích tăng năng suất lao động, đẩy mạnh tiến độ thi công. Với công trường sử dụng dân công nghĩa vụ hoặc nhân công thuê mướn, khoản này được chi thêm tiền mua báo hàng ngày cho tổ, đội thi công;
– Chi phí tiếp thị, quảng cáo;
– Chi thu dọn công trường để bàn giao.

c) Thu nhập chịu thuế tính trước
Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo quy định đối với từng loại công trình.

Định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước theo hướng dẫn tại Bảng 2.4 Phụ lục số 2 của Thông tư số 07/2007/BXD.

a) Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng áp dụng theo quy định hiện hành.

Đơn vị tính : …