ECHO nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống dịch vụ

ECHO nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống dịch vụ cung cấp của mình.chung cu five star Quy mô hoạt động của USAA và việc xử lý tức thì các hồ sơ ghi nhận phản hồi của khách hàng trong một bảng cơ sở dữ liệu điện tử đã giúp công ty đưa ra hành động nhanh chóng, kịp thời với độ phản ứng cao nhất. Quản lý chương trình này, Donna Kirby đã nhận xét: “ECHO cho chúng tôi thấy mọi thứ nhanh chóng, tức thì so với việc mất đến hai tuần để giải quyết như trước đây. Hệ thống đã cung cấp những bằng chứng mang tính hữu hình hóa về các vấn đề mà công ty đối mặt để giúp họ đưa ra hành động và phản ứng nhanh chóng hơn”.

Ngoài ra, hàng năm, USAA khảo sát 300.000 thành viên để tìm hiểu mức đánh giá tổng quát của họ về công ty.chung cư hồ tùng mậu Những khách hàng có khiếu nại với USAA cũng nhận được một bảng khảo sát về những giao dịch cụ thể.

hay-gan-ke-thu-cua-minh-hon-dong-minh-09b2

ECHO nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống dịch vụ

Custom Research khảo sát khách hàng mới trước khi bắt đầu công việc với họ để xác định xem kỳ vọng của khách hàng đó với dịch vụ mà công ty cung cấp là gì và vạch ra kế hoạch xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Họ đặt ra câu hỏi trọng tâm sau: “Trong vòng 6 tháng nữa, chúng tôi cần làm gì để khiến quý vị hài lòng?”chung cu hh2 duong noi Custom Research gửi bản tóm tắt các kết quả nghiên cứu từ khảo sát khách hàng mới đến chính người được khảo sát để xác nhận mức độ chính xác và hoàn chỉnh của những nghiên cứu đó. Có một số khách hàng muốn tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về một dự án, nhưng cũng có những người chẳng muốn bận tâm quá nhiều. Một số khách hàng muốn biết về các khó khăn, trong khi những người khác chỉ muốn biết giải pháp. Custom Research đã trưng dụng được đội ngũ nhân viên có năng lực để xây dựng các mối quan hệ phù hợp với từng khách hàng.