Xây gạch

10/20/2014 admin 0

Thành phần công việc: – Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ […]