No Picture

Sơ tuyển nhà thầu

11/18/2014 admin 0

Phạm vi áp dụngĐiểu 32 luật đấu thầu quy định:Việc sơ tuyến nhà tháu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc sơ […]

No Picture

Tổ chức đấu thầu

11/12/2014 admin 0

1. Chuẩn bị đấu thầuĐiều 32 luật đấu thầu quy định: a) Sơ tuyển nhà thầuViệc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy […]