No Picture

Sơ tuyển nhà thầu

11/18/2014 admin 0

Phạm vi áp dụngĐiểu 32 luật đấu thầu quy định:Việc sơ tuyến nhà tháu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc sơ […]